Ku gjendemi?

Kategoritë

Njoftime me email

http://www.smarttronik.com/img/p/2/6/8/5/2685-thickbox_default.jpg Shihe të plotë

Kontrolleri për kontrollimin e pistonit për lëvizjen e kokës së printerit Industrial për markimin e datave të skadencës.

Kontrolleri per ngasjen e pistonit per koken e printerit markimin e datave te skadencave për linja prodhimi

Info shtesë

1 në gjendje

150,00 €

Funksionet dhe specifikacioni i pllakes per kontrollimin e pistonit per levizjen e kokes se printerit:

  • Ushqimi i rrymes DC ose AC 12V/ 2amp
  • Ngacmimi?impulsi per fillimin e ciklit 5 deri 24 V
  • 2 dalje rele N/O 12V dc
  • 1 dalje rele N/O kontakt
  • 1 hyrje me optokoprler Impusi +10 deri 24 V gjatesia e impulsit min 10mS
  • 2 hyrje me optokopler Impuls -10 deri 24 V gjatesia e impulsit min 10mS

 

 Menyra e lidhjes dhe konfigurimi: